Sudzina, M. (2021). Zabezpečenie dôkazu a dôkazného prostriedku podľa civilného sporového poriadku. Acta Iuridica Resoviensia, 34(116), 334–343. https://doi.org/10.15584/actaires.2021.3.24