Fliszkiewicz, Z. K. . (2023). Oświadczenie woli furiosus w orzecznictwie sądowo-administracyjnym. Acta Iuridica Resoviensia, 34(116), 69–82. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/4421