Fliszkiewicz, Z. K. . (2021). Oświadczenie woli furiosus w orzecznictwie sądowo-administracyjnym. Acta Iuridica Resoviensia, 34(116), 69–82. https://doi.org/10.15584/actaires.2021.3.6