Pawłowski, S. (2023). Umowa publicznoprawna – niewykorzystana szansa. Acta Iuridica Resoviensia, 35(117), 320–332. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/4434