Ryszkowski, K. . (2022). Funkcja balkonu jako okoliczność istotna dla ustalania jego statusu własnościowego – glosa do wyroku Sądu Najwyższego (3) z dnia 6 marca 2015 r., sygn. III CSK 195/14. Acta Iuridica Resoviensia, 37(119), 289–296. https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.20