Wojcieszek, M. (2022). Administracyjnoprawne aspekty stwierdzenia zgonu. Acta Iuridica Resoviensia, 37(119), 273–285. https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.19