Wilczyński, P. (2022). Podmioty niepubliczne a decentralizacja i dekoncentracja władztwa administracji publicznej. Acta Iuridica Resoviensia, 37(119), 260–272. https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.18