Mełgieś, K. . (2022). Zadania państwa związane z epidemią choroby zakaźnej. Acta Iuridica Resoviensia, 37(119), 218–245. https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.16