Kubicka- Grupa, Z. (2022). Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego regulujące postępowanie w sprawach dotyczących uprowadzenia dziecka za granicę wobec zmiany rozporządzenia Bruksela IIa. Acta Iuridica Resoviensia, 37(119), 210–217. https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.15