Kubas , S. . (2022). Częściowe członkostwo w organizacji międzynarodowej. Acta Iuridica Resoviensia, 37(119), 204–209. https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.14