Kubas, E. (2022). Zasada demokracji i solidaryzmu społecznego a zbiórki publiczne. Acta Iuridica Resoviensia, 37(119), 196–203. https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.13