Kruś, M. (2022). Współpraca gminy, inwestora i społeczeństwa w sprawie realizacji inwestycji mieszkaniowej w oparciu o specustawę mieszkaniową – jako przykład stosowania w administrowaniu „teorii dwóch kroków” oraz nieformalnych sposobów działania. Acta Iuridica Resoviensia, 37(119), 181–195. https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.12