Kruczek, M. . (2022). Nowe standardy opieki okołoporodowej a pandemia – wybrane zagadnienia prawne. Acta Iuridica Resoviensia, 37(119), 145–162. https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.10