Kobylski, P. . (2022). Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej. Wybrane aspekty relacji między obywatelami i administracją. Acta Iuridica Resoviensia, 37(119), 134–144. https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.9