Jaskuła, L. K. . (2022). Administracji publicznej współpraca z prasą – przykra konieczność czy szansa?. Acta Iuridica Resoviensia, 37(119), 117–133. https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.8