Białkowska, P. (2022). Rodzaje oraz charakterystyka gwarancji służących ochronie tajemnicy zawodowej w wykonywaniu zawodu adwokata w prawie polskim. Acta Iuridica Resoviensia, 37(119), 21–35. https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.2