Bielecki, L. . (2022). Umowa przedsięwzięcia wykonanego przez spółkę celową w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym. Zarys charakterystyki prawnej wraz z elementami statystycznej efektywności w latach 2016–2020. Acta Iuridica Resoviensia, 37(119), 36–51. https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.3