Chlipała, M. . (2022). Z problematyki odmowy udzielenia aktu uwarunkowanego przyrzeczeniem administracyjnym. Acta Iuridica Resoviensia, 37(119), 52–65. https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.4