Cora, Łukasz. (2022). Tajemnica adwokacka w polskim procesie karnym – w kierunku attorney-client privilege?. Acta Iuridica Resoviensia, 37(119), 66–76. https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.5