Cybulska, R. . (2022). Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza jako forma współpracy mieszkańców z gminą, powiatem i województwem. Acta Iuridica Resoviensia, 37(119), 77–85. https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.6