Grusza, J. (2020). Znowelizowana ustawa o grach hazardowych w świetle prawa unii europejskiej. Acta Iuridica Resoviensia (poprzednio: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza), 23(102), 132–146. https://doi.org/10.15584/znurprawo.2018.23.10