Imioł, M. (2020). Eksperyment medyczny w ujęciu etycznym. Acta Iuridica Resoviensia (poprzednio: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza), 23(102), 147–160. https://doi.org/10.15584/znurprawo.2018.23.11