Ratajczak, M. S. (2020). Konsorcjum w prawie zamówień publicznych – solidarność czynna i bierna wobec osób trzecich – w postępowaniu i na etapie realizacji umowy. Acta Iuridica Resoviensia, 23(102), 210–228. https://doi.org/10.15584/znurprawo.2018.23.16