Bień-Węgłowska, I. (2020). Recenzja: „Współczesne problemy wykroczeń”, red. Izabela Nowicka, Agnieszka Sadło-Nowak, Szczytno 2013, ss. 464. Acta Iuridica Resoviensia, 28(110), 321–331. https://doi.org/10.15584/znurprawo.2020.28.22