Sudzina, Milan. 2021. „Zabezpečenie dôkazu a dôkazného Prostriedku podľa civilného sporového Poriadku”. Acta Iuridica Resoviensia 34 (116):334–343. https://doi.org/10.15584/actaires.2021.3.24.