Fliszkiewicz, Zuzanna Kaja. 2023. „Oświadczenie Woli Furiosus W Orzecznictwie sądowo-Administracyjnym”. Acta Iuridica Resoviensia 34 (116):69–82. https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/4421.