Fliszkiewicz, Zuzanna Kaja. 2021. „Oświadczenie Woli Furiosus W Orzecznictwie sądowo-Administracyjnym”. Acta Iuridica Resoviensia 34 (116):69–82. https://doi.org/10.15584/actaires.2021.3.6.