Pawłowski, Sławomir. 2023. „Umowa Publicznoprawna – Niewykorzystana Szansa”. Acta Iuridica Resoviensia 35 (117):320–332. https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/4434.