Ryszkowski, Karol. 2022. „Funkcja Balkonu Jako okoliczność Istotna Dla Ustalania Jego Statusu własnościowego – Glosa Do Wyroku Sądu Najwyższego (3) Z Dnia 6 Marca 2015 r., Sygn. III CSK 195/14”. Acta Iuridica Resoviensia 37 (119):289-96. https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.20.