Wojcieszek, Mikołaj. 2022. „Administracyjnoprawne Aspekty Stwierdzenia Zgonu”. Acta Iuridica Resoviensia 37 (119):273–285. https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.19.