Wilczyński, Przemysław. 2022. „Podmioty Niepubliczne a Decentralizacja I Dekoncentracja władztwa Administracji Publicznej”. Acta Iuridica Resoviensia 37 (119):260-72. https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.18.