Mełgieś, Karolina. 2022. „Zadania państwa związane Z Epidemią Choroby Zakaźnej”. Acta Iuridica Resoviensia 37 (119):218-45. https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.16.