Kubas , Sabina. 2022. „Częściowe członkostwo W Organizacji międzynarodowej”. Acta Iuridica Resoviensia 37 (119):204-9. https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.14.