Kubas, Ewa. 2022. „Zasada Demokracji I Solidaryzmu społecznego a zbiórki Publiczne”. Acta Iuridica Resoviensia 37 (119):196-203. https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.13.