Kruczek, Magdalena. 2022. „Nowe Standardy Opieki okołoporodowej a Pandemia – Wybrane Zagadnienia Prawne”. Acta Iuridica Resoviensia 37 (119):145-62. https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.10.