Kobylski, Piotr. 2022. „Sprzeciw Od Decyzji Kasatoryjnej. Wybrane Aspekty Relacji między Obywatelami I Administracją”. Acta Iuridica Resoviensia 37 (119):134-44. https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.9.