Jaskuła, Lidia K. 2022. „Administracji Publicznej współpraca Z Prasą – Przykra konieczność Czy Szansa?”. Acta Iuridica Resoviensia 37 (119):117–133. https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.8.