Dzierzbicki, Cezary. 2022. „Spór pomiędzy E-Sądem a sądem właściwości ogólnej O Przepisy Kodeksu postępowania Cywilnego Przed Nowelizacją Czy Po Nowelizacji”. Acta Iuridica Resoviensia 37 (119):86-116. https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.7.