Bachurska, Beata. 2022. „Konstytucyjne Aspekty udziału Referendarza sądowego W postępowaniu Karnym”. Acta Iuridica Resoviensia 37 (119):9-20. https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.1.