Bielecki, Leszek. 2022. „Umowa przedsięwzięcia Wykonanego Przez spółkę Celową W Ustawie O Partnerstwie Publiczno-Prywatnym. Zarys Charakterystyki Prawnej Wraz Z Elementami Statystycznej efektywności W Latach 2016–2020”. Acta Iuridica Resoviensia 37 (119):36-51. https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.3.