Chlipała, Monika. 2022. „Z Problematyki Odmowy Udzielenia Aktu Uwarunkowanego Przyrzeczeniem Administracyjnym”. Acta Iuridica Resoviensia 37 (119):52-65. https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.4.