Cora, Łukasz. 2022. „Tajemnica Adwokacka W Polskim Procesie Karnym – W Kierunku Attorney-Client Privilege?”. Acta Iuridica Resoviensia 37 (119):66-76. https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.5.