Cybulska, Renata. 2022. „Obywatelska Inicjatywa uchwałodawcza Jako Forma współpracy mieszkańców Z gminą, Powiatem I województwem”. Acta Iuridica Resoviensia 37 (119):77-85. https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.6.