Imioł, Mateusz. 2020. „Eksperyment Medyczny W ujęciu Etycznym”. Acta Iuridica Resoviensia (poprzednio: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza) 23 (102):147-60. https://doi.org/10.15584/znurprawo.2018.23.11.