Ratajczak, Maciej S. 2020. „Konsorcjum W Prawie zamówień Publicznych – solidarność Czynna I Bierna Wobec osób Trzecich – W postępowaniu I Na Etapie Realizacji Umowy”. Acta Iuridica Resoviensia 23 (102):210-28. https://doi.org/10.15584/znurprawo.2018.23.16.