Masłowski, Patryk. 2020. „Analiza Oraz Ocena Prawnych Uregulowań Z Zakresu Orzeczeń Lekarskich O Stanie Zdrowia Sportowca Jako Aspekt bezpieczeństwa W Sporcie”. Acta Iuridica Resoviensia (poprzednio: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza) 28 (110):139-49. https://doi.org/10.15584/znurprawo.2020.28.11.