Bień-Węgłowska, Iwona. 2020. „Recenzja: «Współczesne Problemy wykroczeń», Red. Izabela Nowicka, Agnieszka Sadło-Nowak, Szczytno 2013, Ss. 464”. Acta Iuridica Resoviensia 28 (110):321-31. https://doi.org/10.15584/znurprawo.2020.28.22.