Sudzina, M. (2021) „Zabezpečenie dôkazu a dôkazného prostriedku podľa civilného sporového poriadku”, Acta Iuridica Resoviensia, 34(116), s. 334–343. doi: 10.15584/actaires.2021.3.24.