Fliszkiewicz, Z. K. . (2023) „Oświadczenie woli furiosus w orzecznictwie sądowo-administracyjnym”, Acta Iuridica Resoviensia, 34(116), s. 69–82. Dostępne na: https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/4421 (Udostępniono: 22 wrzesień 2023).