Pawłowski, S. (2021) „Umowa publicznoprawna – niewykorzystana szansa”, Acta Iuridica Resoviensia, 35(117), s. 320–332. doi: 10.15584/actaires.2021.4.23.