Pawłowski, S. (2023) „Umowa publicznoprawna – niewykorzystana szansa”, Acta Iuridica Resoviensia, 35(117), s. 320–332. Dostępne na: https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/4434 (Udostępniono: 3czerwiec2023).