Wojcieszek, M. (2022) „Administracyjnoprawne aspekty stwierdzenia zgonu”, Acta Iuridica Resoviensia, 37(119), s. 273–285. doi: 10.15584/actaires.2022.2.19.