Wilczyński, P. (2022) „Podmioty niepubliczne a decentralizacja i dekoncentracja władztwa administracji publicznej”, Acta Iuridica Resoviensia, 37(119), s. 260–272. doi: 10.15584/actaires.2022.2.18.